TEK KULLANIMLIK ÖRTÜLER
Tek kullanımlık ameliyat örtü ve önlüklerinin kullanımı gün geçtikçe dünyada ve ülkemizde yaygınlaşmaktadır. Ameliyat ve ameliyat sonrası iyileşme hizmetleri veren sağlık kuruluşlarının hasta ve personel sağlığı ile ilgili verdiği çabalar, kuruluşların bünyelerinde satın aldıkları ameliyat örtüsü ve önlüklerin seçimine ve bu ürünlerin kalitelerine kadar uzanmaktadır.

Tek kullanımlık kumaşlar, çok kuvvetli bariyer koruması sunmaktadır. Aynı zamanda emicilik ve iticilik konusunda da birçok avantaj sağlamaktadırlar. Mali açıdan tekrar kullanılabilen kumaşlar ile karşılaştırıldığında da uzun vadede daha ucuza mal olmaktadırlar.

Tekrar kullanılabilir kumaşlar (polyester-pamuk) kullanım sonrası mikrobiyel geçirgenliğe minimum direnç göstermektedir. Ameliyat sırasında hastadan ve personelin her birinin cildinden dakikada on bin mikro organizmanın hava ve sıvı yoluyla karşı etkileşime girdiği düşünülürse, enfeksiyon riskinin çok yüksek ve tehlikeli bir seviyede olduğu gerçeği sağlık kurumu yöneticilerinin omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu tür kumaşlardan oluşan ameliyat bohçaları tekrar kullanılabilir hale getirilene kadar sarf edilen enerji ve iş gücü düşünüldüğünde de bu aşınmaya uğramış tekstillerin maddi açıdan bir avantaj sağlamadığı görülmektedir.

Avrupa Standardizasyon komitesi(CEN) de hasta ve cerrahi ekibi korumaya yönelik 7 Eylül 2006 yılında EN13795 standardını yayınlamıştır.Bu norm,medikal nonwoven ve nihai ürün üreticilerinin de uyması gereken bir çok kuralı ortaya çıkarmış olmakla beraber ürünlerin güvenirliği ve her defasında ya da her kullanımda uygunluk sağlamasını esas almaktadır.

Üç bölüme ayrılmış olan EN 13795 normu kısaca şöyle açıklanabilir:

1- Bölüm : Hammadde üreticileri, işlemeciler ve ürünler için gereken genel bilgiler

2- Bölüm : Ürünlerin tabi tutulması gereken test yöntemleri;
* EN ISO 22610 Islak mikrobiyel geçirgenlik ve dayanıklılık testi
* EN ISO 22612 Kuru mikrobiyel geçirgenlik ve dayanıklılık testi

3- Bölüm : 2. Bölümde belirlenen testlerin uygulamadaki performansları ve gereklilik seviyeleri;

Uygunluğu belgelenmiş tek kullanımlık ürünler, ucuza mal olmakta ve aynı zamanda yüksek performansları ile cerrahlar ve bilinçli hastalar tarafından da aranılan ürünler olmak yolunda hızla ilerlemektedirler.

Her iki cins (tek kullanımlık kumaşlar, tekstil kumaşlar) maliyetlerini hesaplamak için baz alınması gereken belirgin koşullar vardır. Asıl alım fiyatına eklenmesi gerekenler, tekrar kullanıma geçirilene kadar verilen iş gücü ve enerji masrafları, kalite kontrolü, katlama, depolama, sterilizasyon ve kayıpların saptanmasıdır. Bunların hepsi göz önünde bulundurulduğunda tek kullanımlık kumaşların daha ucuz olduğu tekrar ispatlanmış olur.