İNSAN KAYNAKLARI

Starset'te Çalışmak

Starset’in her bir çalışanı, aynı zamanda da ortağıdır. Şirketimizin tüm çalışanlarının, değişimi yakalayabilen, vizyonu geniş, çağa ayak uydurabilen kişiler olmasına özen gösterilmektedir. Çalışanlarımız kendilerinden neler beklendiğini ve Şirketimizin hedeflerine ulaşmasına bireysel hedefleri ile doğrudan katkıda bulunacaklarını bilen kişilerdir.
Söz konusu İnsan Kaynakları Politikalarının ardında; adil, kurumsal ve bireysel gelişimi destekleyen, insan odaklı, fırsat eşitliği yaratan, farklılıkları zenginlik olarak algılayan bakış açısı vardır.

Performans Yönetimi Sistemi

Performans Yönetimi Sistemi, Şirketimize nitelikli insan kaynağı kazandırmayı ve her çalışanı potansiyel bir yetenek olarak değerlendirerek geliştirmeyi, çalışanlarının performansının, Şirket performans hedefleriyle aynı doğrultuda planlanarak ve yönetilerek kurumsal başarının garanti altına alınmasını hedefleyen uygulamaların önemli bir parçasıdır.

Çalışanlarımızın başarısına katkılarının sistematik, periyodik ve ölçülebilir göstergelere dayanan yöntemlerle değerlendirilmesi; yüksek performans kültürünün benimsenmesi ve çalışanlarımızın beklentilerinin de göz önünde bulundurularak motivasyonlarının, Şirketimize bağlılıklarının artırılması, gelişime açık yönlerinin tespit edilmesi, sürekli geri bildirim yoluyla mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi Şirketimiz Performans Yönetimi Sistemi’nin öncelikli hedeflerindendir.

Performans Yönetimi Sistemi, yenilikçi hizmet anlayışının tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini sağlamak ve çalışanlarımızın yöneticileriyle olan iletişimlerinin güçlendirilerek bireysel ve kurumsal seviyede başarıya ulaşma sürecini hızlandırmak için bir araç olarak görülmekte ve yenilenen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştirilmektedir.

Starset'te Kariyer

Starset’te kurumsal ve bireysel gelişimin sürekliliği esas olup, tüm iş süreçleri bu prensip doğrultusunda tasarlanmaktadır. Starset’in stratejik hedefleri ve organizasyonel ihtiyaçları ile çalışanlarımızın bireysel hedeflerinin kesişmesi amaçları kariyer planlama sistemine bu nedenle büyük önem verilir. Performans Değerlendirme Sistemi’nin ölçülebilir sonuçları, bireysel başarı kayıtları, yetkinlik değerlendirmeleri, iç mülakat süreci ile desteklenmekte ve çalışanlarımız daha yüksek kariyer basamakları için değerlendirilmektedir.

Starset'te İşe Alım

‘Starset’te İşe Alım’ Starset işe alım sürecinin amacı şirketin bugün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının temin edilmesi kadar, büyüyen organizasyon yapısı içerisinde ilerleyen dönemlerde farklı sorumluluklar alabilecek, Starset’in zirve yürüyüşüne katkı sağlayacak kişilerin de şirkete kazandırılmasıdır.

Şirket performansını doğrudan etkileyecek en önemli unsur olan çalışma arkadaşlarımızın belirlendiği işe alım süreci tarafsızlık ilkesi temel alınarak yürütülür. Yetkinlik bazlı olarak yürütülen işe alım sürecine Starset’te geleceğini şekillendirmek isteyen adaylar e-posta, e-işe alım siteleri, iç referans sistemi ile başvurabilirler.

Starset’e yapılan her başvuru gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilir. Adayların yetkinlikleri ve pozisyona uygunlukları birden fazla yöntem ile değerlendirilir. Kişilik envanteri, genel yetenek testleri, konularında yetkin işe alım uzmanları tarafından yürütülen yetkinlik bazlı iş görüşmeleri, değerlendirme merkezi uygulamaları, referans kontrolleri titizlikle yapılır.
Starset’in dinamik ve yenilikçi dünyasındaki yerinizi almak için siz de web sayfamızdan iş ilanlarımızı takip edebilir, özgeçmişinizi [email protected] adresine gönderebilir veya buraya tıklayarak oldurabileceğiniz iş başvuru formu aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.